[Clip] Cách làm giàu siêu nhanh của Hillary Clinton

Cách làm giàu siêu nhanh của Hillary Clinton

Bước 1 – Thành lập một quỹ từ thiện mà nhận thật nhiều tiền từ các nhà tài trợ và nhà nước nước ngoài.

Bước 2 -Trở thành Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ

Bước 3 – Lập một máy chủ email tư nhân để che giấu hành vi của mình.

Bước 4 – Gặp gỡ những nhà lãnh đạo nước ngoài, với một điều kiện: họ phải góp nhiều tiền cho quỹ của mình.

Bước 5 – Các nhà lãnh đạo nước ngoài, những người có chức vị (hay bất cứ ai trả tiền) sẽ nhận được ân huệ từ Hillary Clinton.

Bước 6 – Xóa sạch bất cứ email giao thiệp nào trên máy chủ email tư nhân của mình.

Step 7 – Để cho chắc ăn, hãy hủy những thiết bị liên quan với cái búa.

Bước 8 – Lạy trời rằng mình sẽ không bị bắt.

Bước 9 – Bị bắt quả tang, rồi che giấu, rồi nói dối, và nói dối và nói dối và nói dối.

Bước 10 -Tranh cử cho chức Tổng Thống.

 

Sub bởi: Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Support Donald Trump and Mike Pence 2016

 

 

Facebook Comments